„Vývoj hypotečního trhu v roce 2017 potvrdil, že Češi mají stále velmi vysoký zájem o pořízení vlastního bydlení, a to i přes rostoucí ceny rezidenčních nemovitostí a mírný nárůst úrokových sazeb,“ uvedl Jiří Feix, předseda představenstva a generální ředitel Hypoteční banky. „V porovnání s rokem 2016 byl měsíční vývoj na trhu hypoték výrazně stabilnější. Rok 2016 totiž díky změně úvěrové legislativy účinné od 1. prosince 2016 přinesl v listopadu skokový 50 % nárůst objemu uzavřených úvěrů. V roce 2017 byly meziměsíční odchylky v objemu udělených hypotečních úvěrů minimální, pouze je patrný trend určitého snížení prodejů hypoték v druhém pololetí 2017 ve srovnání s prvním pololetím. To je způsobeno zejm. postupným zpřísněním pravidel pro poskytování hypoték s vyššími hodnotami LTV ze strany ČNB. Meziročně se financování bydlení však zvýšilo díky růstu úvěrů na bydlení poskytnutých stavebními spořitelnami.“ dodal.

Zavedení zákona o spotřebitelských úvěrech se v roce 2017 naplno promítlo v postupech poskytování hypotečních úvěrů. Pravidla a postupy pro udělování hypotečních úvěrů jsou nyní mnohem přísnější a zároveň transparentnější pro klienty. Dvojí zvýšení dvoutýdenní repo sazby ze strany ČNB spolu se zpřísněním požadavků na maximální LTV přispěly k otočení trendu poklesu úrokových sazeb u hypoték. Nárůst úrokových sazeb v loňském roce však nebyl nijak dramatický.

Odhadujeme, že průměrné sazby nově poskytnutých hypoték v prosinci 2017 dosáhnou hodnoty 2,20 % p. a, což představuje zvýšení o 0,43 pcb oproti nejnižší hodnotě z listopadu 2016. Počítáme, že ve vazbě na další očekávaná zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB budou v letošním roce úrokové sazby hypoték i nadále růst. To by však pro hypoteční trh nemělo představovat zásadnější překážku, protože pro běžnou dvoumilionovou hypotéku na 25 let představuje zvýšení úrokové sazby o 0,10 pcb nárůst splátky přibližně o stokorunu měsíčně.

„Rok 2017 zařadil Českou republiku mezi evropské země s nejrychlejším růstem cen nemovitostí. Podle našich odhadů ceny bytů meziročně vzrostly o 11,4 pcb a ceny rodinných domů o 6,6 pcb. Evropský rekord přitom drželo Irsko s 12,2 pcb meziročního nárůstu cen,“ uvedl Vladimír Vojtíšek, člen představenstva Hypoteční banky. „Jediným segmentem rezidenčních nemovitostí, který rostl znatelně pomaleji než v roce 2016, byly pozemky. Ty si připsaly loni 6,5 pcb, zatímco o rok dříve to bylo rovných 8,5 pcb. I tak však o nich platí, že jsou nejstabilnějším segmentem rezidenčních nemovitostí s nejnižšími udržovacími náklady, a tudíž ideální investicí,“ uzavřel.

* LTV (Loan-to-Value) udává výši úvěru k zástavní hodnotě nemovitosti. Hodnota úvěrů zastavených stejnou nemovitostí se přitom sčítá.