ÚZSVM uhájil státu přes 14 miliard korun

Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) úspěšně zastupovali Ministerstvo financí ve sporu se společností imAGE Alpha a.s, která po státu požadovala celkem 14 256 738 243,56 korun včetně úroků z prodlení.
Obvodní soud pro Prahu 1 se ztotožnil s návrhem ÚZSVM a žalobu na náhradu údajné škody a ušlého zisku zamítl. Jednalo se o kauzu po bývalé Investiční a poštovní bance, resp. po České konsolidační agentuře.„Je to velmi dobrá zpráva. Kolegové z ÚZSVM odvrátili pohromu a zachránili daňovým poplatníkům přes 14 miliard korun. Ochrana státní kasy je pro nás na prvním místě, proto si velice vážím úspěchů právníků ÚZSVM v těchto mnohamiliardových soudních sporech,“ oceňuje ministr financí Ivan Pilný.

„I tohoto úspěchu jsme dosáhli vlastními zaměstnanci. Máme dlouhodobou úspěšnost kolem 95 % a státní instituce zastupujeme zdarma, proto by nám měly předat své majetkové spory namísto využívání drahých externích advokátů,“ dodala generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Společnost imAGE Alpha a.s. v likvidaci, namísto níž nyní vystupuje insolvenční správce, požadovala po státu náhradu škody, resp. ušlý zisk, ve výši 11 226 989 123,84 korun a k tomu více než 3 miliardy korun jako úrok z prodlení od konce roku 2003. Původní základ nároku spočívá ve čtyřech úvěrech, které tehdejší Investiční a poštovní banka a.s. poskytla čtyřem českým obchodním společnostem. Závazky z úvěrů těchto čtyř společností následně smlouvou převzala právě společnost imAGE Alpha a.s., která později k zajištění splacení úvěrů vystavila zajišťovací směnky. Následně byly pohledávky z těchto úvěrů postoupeny přes další společnosti České konsolidační agentuře. Následně byla společnost imAGE Alpha a.s. soudem uznána povinnou zaplatit Ministerstvu financí částku odpovídající hodnotě předmětných úvěrů. Současnou žalobou podanou proti státu se imAGE Alpha a.s., resp. nyní její insolvenční správce, domáhá vrácení částky, kterou byla povinna z titulu ručení za úvěry zaplatit. Soud se však s žalobní konstrukci neztotožnil a  žalobu v souladu s názorem a návrhem ÚZSVM zamítl.

ÚZSVM zastupuje stát před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu. V roce 2016 ÚZSVM uhájil státu rekordních 354 miliard korun a k 31. prosinci 2016 ÚZSVM vedl 10 093 právních jednání. Výrazně roste počet dohod o předání právních sporů ze státních institucí na ÚZSVM. Za rok 2016 bylo uzavřeno 1 451 takových dohod, což je o dvě třetiny více než v roce 2015. Nejčastěji zastupovanými organizačními složkami státu jsou Státní pozemkový úřad, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí.

Previous post Povodí Moravy: Vodácký sjezd Moravice se červenci uskuteční
Next post Výdaje na nakládání s komunálními odpady v hlavním městě loni činily hodně přes miliardu korun

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *