Výdaje na nakládání s komunálními odpady v hlavním městě loni činily hodně přes miliardu korun

Podle informace předložené včera do Rady hl. m. Prahy radní Janou Plamínkovou činily v roce 2016 výdaje na systém komplexního nakládání s komunálním odpadem na území hlavního města 1 321 144 560 Kč. Z toho 700 078 974 pokryl výběr poplatku za komunální odpad, zbytek je hrazen z rozpočtu hlavního města.

„Pražané hradí poplatkem za komunální odpad pouze náklady spojené se svozem a dalším nakládáním se směsným komunálním odpadem. Celkové náklady na svoz a zpracování směsného komunálního odpady činily loni 864 581 265Kč, město tedy dotuje 19 procent nákladů. Ostatní náklady (nakládání spojené se sběrem využitelných složek, objemným odpadem, bioodpadem, provozem sběrných dvorů města apod.) dotuje město stoprocentně,“ upřesnila radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

Komplexní systém nakládání s komunálními odpady je zajišťován ve spolupráci s pověřenými osobami, které vyprodukované složky komunálního odpadu přebírají do svého vlastnictví a zajišťují další nakládání s nimi.  V souladu se svými zákonnými povinnostmi hl. m. Praha na svém území pro občany zajišťuje následující služby:

–        Sběr, svoz a další nakládání se směsným komunálním odpadem,

–        Sběr, svoz a další nakládání s využitelnými složkami komunálního odpadu (papír, sklo, plasty, nápojový karton a kovy),

–        Provozování sběrných dvorů města – k 31. 12. 2016 bylo na území města provozováno celkem 20 sběrných dvorů a jedno sběrné místo bioodpadu,

–        Přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad,

–        Sběr, svoz a další nakládání s nebezpečnými složkami komunálního odpadu, včetně zajištění svozu léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy.

Náklady na zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem v roce 2016 jsou uvedeny v Kč v následující tabulce:

Sběrné dvory

Nebezpečné odpady

Sběr objemného odpadu

Směsný komunální odpad

Tříděný odpad

(vč. úklidu stanovišť)

Sběr bioodpadu

 

 

Celkem

66 535 955

5 540 887

15 718 031

864 581 265

365 151 821

3 616 601

Previous post ÚZSVM uhájil státu přes 14 miliard korun
Next post Hojení jizev

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *