Investujte do dluhopisů firmy Uniprospe, zabývající se recyklací odpadu polymeru pyrolýzou

Všude kolem nás se produkuje velké množství odpadů. Jsou to především plasty a pneumatiky, které mohou mít další využití díky pyrolýze. O co se jedná?

Co s odpady, jako jsou ojeté pneumatiky?

V současné době je stále aktuálnější otázka, co si počít s obrovským množstvím odpadu, jehož produkce se stala jedním ze symbolů moderní společnosti. Během jednoho roku se celosvětová produkce odpadů pohybuje kolem 3,5 miliardy tun. Pokud už jednou odpad vznikne, existují prakticky tři možnosti jeho zpracování. Odpad lze recyklovat, uložit na skládku nebo jej energeticky využít. Jeden z nejmodernějších způsobů, jak odpad využít, je proces pyrolýzy.

Co je pyrolýza a z čeho vzniká?

Pyrolýza je revoluční proces, při kterém se rozkládají polymery, plynné uhlovodíky, oleje bohaté na uhlovodíky a mnoho dalších organických materiálů z ropy. Celý proces probíhá tepelným zpracováním bez použití kyslíku, vzduchu a jiných zplynovacích látek. V české republice se na pyrolýzu specializuje společnost Uniprospe.

Jaký odpad se pro pyrolýzu používá?

Pro pyrolýzu se používají primárně vyřazené pneumatiky, dále to může být například plasty, biomasa či uhlí.

Jaká je poptávka po hlavních produktech vznikajících z pyrolýzy?

PLYN

Během procesu pyrolýzy vzniká přibližně 10% plynu. Ten se používá k výrobě elektřiny a současně k výrobě teplé nebo studené vody pro klimatizaci.

UHLIK

Během procesu pyrolýzy vznikne přibližně 35-40% produkce uhlíku. Ten se používá v gumárenském průmyslu jako absorpční materiál v ropných rafinériích, v chemické výrobě a farmaceutické výrobě jako pigment pro výrobu plastů apod.

OLEJ

Během procesu pyrolýzy vznikne až 50-55% výroby oleje. Ten se dá použít v surovém stavu jako energetický nosič. Tepelná energie získaná kogeneračním procesem může být použita i pro přípravu teplé užitkové vody a pro klimatizaci.

Investice s Uniprospe

Investujte do nákupu dluhopisů firmy Uniprospe.eu. Dle aktuálně schváleného projektu ČNB s názvem UNIPRO SPE01 9,50/22 společnost zahájila prodej se zaváděcí slevou 3% z emisního kurzu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Close